Clara Witdouck

Psycholoog
& Seksuoloog

Klinisch psycholoog
en seksuoloog MSc
Erkenningsnummer Psychologencommissie 912113646
Master of Science in Clinical Psychology (VUB)
Bachelor of Science in Clinical Psychology (Universiteit Gent)

Psycholoog Clara Witdouck stress depressie mindfulness

Bijscholing & Ervaring

Seksuoloog ( KU Leuven)
Psychotherapie opleiding: integratief psychotherapeut

Leer Clara beter kennen

Extra info

Als psychologe ligt mijn focus op het helpen van mensen doorheen een moeilijke periode in hun leven. Centraal staat dan het herstel van uw psychisch en sociaal functioneren. Bij angstige en depressieve gevoelens en/of gedachten, problemen gerelateerd aan stress, burn-out en verlieservaringen kan u tijdelijk nood hebben aan hulp en steun.
Verder heb ik mij gespecialiseerd als seksuologe aan de KU Leuven. Dit houdt in dat ik ook bij seksuele en/of relationele problemen hulp en bijstand kan bieden. Seksualiteit is immers een belangrijk levensdomein dat ook kan lijden onder fysieke of mentale problemen. Ook als u zich niet in bovenstaande beschrijving zou herkennen bent u altijd welkom voor een gesprek.

PRAKTISCH
– Een consultatie duurt 45 minuten tot één uur. Als individu betaalt u hiervoor 65, als koppel bedraagt de prijs 85.
– Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim. De terugbetaling van psychologische hulp is voorlopig nog als volgt geregeld, nl. de meeste ziekenfondsen betalen een beperkt aantal consulten (deels) terug.
– Indien u een terugbetaling via uw ziekenfonds wenst te bekomen, gelieve dan het correcte document te bekomen bij uw ziekenfonds (via hun website).
U brengt dit dan vanaf de eerste sessie mee, zodat ik het aan het einde van elke sessie kan invullen. Na het beëindigen van een therapie, is het omwille van boekhoudkundige redenen, NIET meer mogelijk dit document nog te bekomen.

Wil je meer weten over Psychologie, Seksuologie of Zwangerschapsbegeleiding?
Lees meer op deze pagina’s: